فرم اشتراک

نشریه تخصصی گردشگری و هتلداری
Tourism & Hospitality Magazine

نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد:
تحصیلات: شغل: نام موسسه/شرکت:
تلفن ثابت: تلفن همراه: وب سایت:
ایمیل: کد پستی ده رقمی:
نشانی پستی:
اشتراک انتخابی
تک شماره شش ماهه(دو فصل) یک ساله(چهار فصل)
10000 تومان 17000 تومان 35000 تومان
تعداد درخواستی: تعداد درخواستی: تعداد درخواستی:
مبلغ: مبلغ: مبلغ:

هزینه ی ارسال به خارج از مشهد با اشتراک گیرنده می باشد

این سفارش غیر قابل استرداد می باشد

تایید و ارسال
نحوه پرداخت
لطفا کل مبلغ اشتراک را به شماره کارت بانکی 6037991466708280 (سیبای ملی) به نام خانم ساره اکبری (مدیر مسئول) واریز
نموده و شماره پیگیری را به دفتر نشریه اعلام فرمایند
نشانی

مشهد , ابتدای وکیل آباد23(سید مرتضی) , پلاک یک , ساختمان صبا , طبقه دوم , واحد6

تلفن:6051734-0511 - نمابر:6079960-0511